środa, 28 stycznia 2009

Nowy wspaniały świat

Urodziłæm się 5 lat przed wynalezieniem Internetu
Pamiętam zostawiane nam przez rodziców karteczki w drzwiach
informujące, że klucz do domu jest u bliźniego
Rozmawiałæm z ludźmi, którzy nie odpowiadali na e-maile
nie digitalizowali swoich opowiadań, nie poprawiali zdjęć
są dzisiaj bardzo niedostępni
Pamiętam chodziłæm ulicami bez kamer
A potem...
musieliśmy nakładać chusty i kaptury
żeby na chwilę być sami
tacy sami
Apostaci rozpoznawali się już tylko znakiem krzyża
Symbolem nowego świata stały się jednak linki
a nowej nadziei - tylko sznur.